Eelkool Harmis hakkab toimuma alates 8. märtsist 2021.

Toimumisajad on esmaspäeviti kell 16.00 – 18.00 8. märtsist.
Edaspidised kuupäevad on: 8.03, 15.03, 22.03, 29.03; 5.04, 12.04, 26.04, 3.05, 10.05, 17.05, 24.05.

Eesmärgid:

  • Tutvuda potentsiaalsete õpilastega; nende võimalus tutvuda Harmi mõisa ning kooli eluoluga.
  • Kooliks harjutamine.
  • Pärimuskultuuriga tutvumine.
  • lugemisoskuse, kirjutamisoskuse, kuulamisoskuse ning arvutamise algteadmistega tegelemine.
  • Tutvuda kaasõpilastega, Harmis tegutsevate õpetajatega.
  • Kooliks vajalike sotsiaalsete oskuste kinnistamine.
  • Suhtlemisoskuse arendamine.
  • Peenmotoorika/ käelise tegevuse arendamine, tugevdamine.

Ülesehitus:

16:00 I BLOKK: algusring (kuulamisoskus, suhtlemisoskus, arutelud, vanasõnad), matemaatika, eelkirjaharjutused
16:45 PAUS + ÕUETEGEVUSED
17:15 – 18:00 II BLOKK: häälikuharjutused, rütmid, meisterdus, lõpuring.

Tasu: 6 EUR/kord või 20 EUR/kuu.
Oodatud on kõik huvilised!

REGISTREERIMINE: https://forms.gle/LDfS7dat8cnz58mk8