Eelkooli keskne sisu on tutvuda Harmi mõisaga, seda ümbritseva territooriumiga ja õpetajatega, et lapsel oleks sügisel julgem kooliteed just Gaia kooli Harmi Individuaalõppekeskuses alustada. Igal kohtumisel tegeleme suhete loomisega ning erinevat käelist, verbaalset ning füüsilist võimekust tõstvate tegevustega. Tunnid soodustavad koolis toimuva päevarütmi mõistmist.
Info 56827771, registreerimine harmiharidusselts@gmail.com