Hea meel  on teada anda, et kaks projekti on saanud rahastuse kohaliku omaalgatuse prorgammi vahenditest. 

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest rahastati projekti “Harmi saali laudade soetamine”. Harmi mõisahoone saalis on nüüd lauad, mida kasutatakse erinevate ürituste läbiviimisel  nagu nt. töötubade korraldamisel või kogukonna õhtute korraldmisel. Harmi mõisahoonesse on oodatud kohalikud inimesed ühisüritusi ja tähtpäevi pidama. Lisaks on laudu võimalik harmi.ee kodulehel oleva hinnakirjaga alusel rentida.

Kogukonna arengu meetmest rahastati projekti “Ühiste väärtuste töötoad”.  Pereterapeut Murrik toob välja: “Saavutustekeskses ühiskonnas jääb vähe aega lähedaste, ka laste jaoks, kasvab võõrandumine ja läbipõlemiseoht. ”  Ta tsiteerib Saara Kinnuneni: „Kasvatuse häll on lapse ja vanema vaheline suhe.“ Just sellist mõttelaadi toetab ka Harmis tegutsev kogukond ja läbi töötubade soovime kaasata inimesi, kes ehk ei leia kodus aega või napib ideid. Harmi töötubades on ootamas teid tegevused, kus koostegemise eduelamus on garanteeritud. Projekti tulemusel on  kogukonnas tugevama identiteediga, oskuslikum ja Kose valla üleselt lõimunud kogukond, kes väärtustab keskkonda ning peab tähtsaks koos lastega vaba aja veetmist ja koos õppimist.