Alates novembrist 2019 toimetab Harmis Gaia kooli individuaalõppekeskus (IÕK). 18.veebruaril kl 18 kohtume infopäeval uute huvilistega – infopäev on eelkõige uutele peredele, kes soovivad meiega liituda.

Gaia kooli näol leidsime sisu ja väärtuste baasil tugeva ja hinnatud partneri, kes samuti usub, et kodulähedane ja väikeste klassidega kool peab olema kättesaadav ka maapiirkondades üle Eesti ning et Eesti haridusmaastik vajab mitmekesistumist. Harmi õdus mõisahoone ajaloolise pargi keskel on koolimajaks lausa loodud ja ootab õpilasi edaspidigi!

2020/2021 õppeaastal võtame Harmi Gaia kooli IÕK-sse vastu 1.-6.klassi. Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid, hindavad kooli õppesuundasid ning looduslähedast eluviisi. Samuti soovime, et ka vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne.

Huvilistega räägime lähemalt ka eelkoolist ja erinevatest koolielu puudutavatest teemadest. Küsimuste korral või registreerimiseks kirjuta: harmiharidusselts@gmail.com.