organisatsioonist


MTÜ Harmi Haridusselts (HHS) loodi 4. septembril 2018. aastal ning selle asutajaliikmed ja juhatuse esimehed on Mati Männisalu ja Ants Kari. Haridusselts koondab aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi nii Harmi lähedalt kui ka kaugemaltki ning meie ridadest leiab  õpetajaid, väikeettevõtjaid, tuletõrjujaid, arhitekte, poliitikuid kui haridusteadlasi. Kõik omamoodi visionärid!

Kui algselt loodi haridusselts, et tagada Harmi mõisa haridusasutusena edasi tegutsemine ning kodu- ja looduslähedase hariduse andmine hajaasustusupiirkonnas, siis tegelikult on meie missioon juba praegu suurem. Tegutseme nii kultuurisündmuste kui ka loodushariduslike ürituste korraldamisega, teeme koostööd teiste vabaühendustega üle Eesti ning leiame koostööpartnereid üle maailma.

HHS-i põhikiri ja 2019 majandusaasta aruanne.

MTÜ Harmi Haridusselts juhindub oma tegevuses liikmete ja kohaliku kogukonna huvidest ning vabaühenduste eetikakoodeksist.

TOETAJAD


Oleme saanud äärmiselt palju tuge soojade sõnade ja toetuse näol nii omakandi inimestelt kui ka kõikjalt üle Eesti ja maailma. Ilma sellise võrgustikuta oleks raske midagi luua!

Meie koolipere suur tänu ja lugupidamine kuulub nii sõnaga toetajatele, projektipäevade ja huviringide juhendajatele kui ka materiaalselt toetanutele – eraisikud, kes meie koolipere toetanud nii küttepuude, söögi, tasuta reklaami ja koolitarvetega, rahaliselt ja transpordiga!

Lisaks märgime ära:

– Harmi vilistlaste esindaja Arno Kannikese, kes meid alati meeles peab, olenemata kooli nimetusest;

Gaia kool, kes Harmi haridusseltsis, lastes ja lapsevanemates väärilist ja usaldusväärset partnerit näeb;

EAS-i, kes andis meile sülearvuteid, mis tagavad õppimises mobiilsuse ja ajakohasuse;

– USA fondi Grand Circle Foundation´i, kes toetas meid kahe õhksoojuspumba ostmisel ning Overseas Adventure Travel, kelle reisigrupid meie kogukonna elu oma külastustega värvikamaks muudavad.

– jätkub…