Miks Harmi?

Gaia kool pakub igale lapsele paindlikkust ja individuaalset lähenemist

Lapsele kooli valimine on alati raske samm, kuid valik tuleb teha. Tihti aitab valiku tegemisel see, kui vaadata otsa nii lapse vajadustele kui ka oma pere väärtushinnangutele. Siin on mõningad punktid, mis kirjeldavad Harmi kogukonna nägemust siinsest õpikeskkonnast:

Lapsekeskne lähenemine. Meie koolis on individuaalne lähenemine igale lapsele, sest iga laps on isiksus ja teda tuleb arendada vastavalt tema võimetele, individuaalselt. Meil käib õppetöö väikestes gruppides, kus õpetaja tunneb kõiki lapsi ning jõuab igaühega individuaalselt tegeleda. Seega ei pea kartma, et lapsi juba koolitee algusese õppimisega ära hirmutada võiks. Tagame igale lapsele talle sobiva „rätsepaülikonna“ ehk õpime lapse vajadusi tundma ning seejärel koostatame (riikliku õppekava alusel) individuaalse õppekava, mis lähtub lapse vajadustest metoodika osas. Individuaalõppe eesmärgiks on võimaldada igale õppijale jõukohane koormus ning sobilik metoodika õppekava läbimiseks.

Kaasaegne lähenemine õppimisele. Harmis kasutame ainetundide omavahelist lõimimist, samuti projektipõhist ja õuesõpet. Samuti kasutatakse kujundavat hindamist, mis tähendab, et lapsele antakse õppeprotsessist tagasiside tekstina ning õpilane saab pidevalt aru, mis on tema oskused ning mida peab veel harjutama. Oleme veendunud, et selline hindamisüsteem kasvatab ennast analüüsivaid, vastutust võtvad noori ning antud süsteem surub nii lapsi kui lapsevanemaid mugavustsoonist välja.

Õppimine liitklassis. Et lapsed sotsiaalselt areneks, õpitakse Harmis väikestes liitklassides õpetaja käe all. Väikesel liitklassil on mitmeid eeliseid – näiteks areneb lapse iseseisvus sellel ajal, kui õpetaja tegeleb teise klassiga ning väiksemad õpivad päris kiiresti suuremate asju juurde, samuti ka vastupidi – suuremad õpetavad ja kordavad palju.

Väikesed grupid. Väikesel on suured eelised – tihti on koolis jõutud kodused tööd juba koos koolispäeva jooksul ära teha. Samuti on imehästi märgata omavahelisi hõõrumisi, mis tähendab, et kiusamissituatsioonides on sekkumine kiire ja tõhus. Murede lahendamine ja rõõmude jagamine ühiselt lähendab koolipere ja nii kasvatakse kiiresti kokku.

Ühtekuuluvustunne. Harmis on palju traditsioone ja sündmusi, mis osalt on meile koos majaga pärandatud (nt Mihklilaat), osalt ise loodud. Kõik see toetab lapsi õppimisel (laadaks esemete valmistamisest kuni müümiseni, väljasõidud, matkad ja kokkamised) ja valmistab neid ette päris eluks. Nii samuti loob ühistegevus omavahel, koos õpetajate ja (vana)vanematega tugevat ühtsustunnet.

Kooli ja kodu koostöö. Usume, et õpetaja ja lapsevanema vahel peab olema koostöö ja ühine vastutus lapse koolitamise ja arengu eest. Oleme ühtne kogukond ja  lapsevanemaid kaasatakse ühistegevustesse ja vahel ka koolipäevadess, et tugevdada kogukondlikku tunnet. Kollektiivi väiksus tekitab hoopis suure pere tunde!

Lastekeskne koolikeskkond. Harmi mõis on olnud koolimajaks juba ammu ja koos teda ümbritseva mõisapargiga on juba oma olemuselt hariduse andmiseks nagu loodud. Meie kool on lapsekeskne nii vaimse kui ka füüsilise keskkonna osas, sest meie koolis töötavad õpetajad, kes on sõbralikud ning arvestavad lapse ea ja iseärasustega. See hõlmab endas ka palju liikumist sh õppimist ja mängimist õues. Kooli ümbrus on lastele kodune ja turvaline.

 

Loe rohkem ka Kose Teatajas mais 2020 ilmunud artiklist “Gaia kool pakub igale lapsele paindlikkust ja individuaalset lähenemist”.