koolielu

Harmi Gaia kooli individuaalõppegrupi lapsed õpivad kahes liitklassis ja nendega tegelevad õpetajad Kadri Männisalu, Mari-Liis Kiviloo, Sandra Järv, Marella Õis, Rain Maltsev, Hanna Kata Norma ja Riina Muljar, lisaks toredad vabatahtlikud projektiõpetajad. Loe õpetajate kohta rohkem SIIT.

Igapäevaelu Harmis

Koolitunnid algavad kell 9.00, maja uksed on lastele avatud juba kl 8.30. Koolibussidega jõuab Harmi nii Habaja, Ardu kui ka Kose suunalt (bussigraafik selgub enne kooliaasta algust ja on nähtav peatus.ee, peatus Harmi kool).

 

Kell 11.30 on lõunasöök kõrvalmajas ning pika vahetunni lõpetavad mängulised või liikumistegevused (enamasti) õues.

Õppetegevus lõppeb vastavalt tunniplaanile u kl 14. Seejärel on lastel erinevad ringid kas kohapeal (ratsutamine, loodus- ja teadusring, robootika) või mujal. Ringivabal päeval viib buss lapsed Habaja noortekeskusesse, kus on võimalik osaleda ühistegevustes nagu näitering, kokkamine või lauamängud. Sealt liiguvad bussid õhtul ka põhiliinidel tagasi.

Vabal ajal on lastel võimalik käia järgmistes ringides: MTÜ Loodusmaa loodus- ja teadusring, ratsutamine, robootika, judo, muusikaring, loovtants, jooga, muusikakool (Kosel), kunstikool (Kosel), ujumine ja kergejõustik (Kosel).

Harmi väärtused:

Õppimine – kõik õpivad. Õppimine on protsess, kus nii õpetajad kui ka õpilased õpivad oma kogemustest, et saavutada paremat tulevikku. Leiame lahenduse igale olukorrale.

Koostöö – mitmekesise ja väga hea hariduse tagamiseks teevad koostööd õpetajad nii õpetajate kui ka laste ja lastevanematega.

Hoolivus – iga inimene on kordumatu ja eriline, seetõttu oleme üksteise vastu hoolivad. Märkame teisi ja paneme ennast enne tegutsemist teise inimese rolli.

Julgus – võtta vastutust, olla eeskujuks, esindada Harmi Gaia kooli individuaalõppekeskust uhkusega.

Kooliaasta tegemised
Tähtsatel päevadel nagu 1.september, jõulud, vabariigi aastapäev ja koolilõpp, toimub koolis pidulik aktus, mille alati lõpetab ühine pidu või piknik õues. Samuti tähistame isade- ja emadepäeva, õpetajate päeva ning muid tähtpäevi teemapäevade või -nädalatega. Näiteks mardi- ja kadripäev, pööripäevad, sõbranädal, lihavõttepühad jms – nii meenutame vanade eestlaste traditsioone ja mõtestame uuemaid üldlevinud tähtpäevi.

Ühisteks tegevusteks lapsevanematega on talgud mõisapargis, väljasõitudel või võistlustel käimine, matkad, samuti korraldame regulaarselt filmiõhtuid, muusikahommikuid, vestlusringe ja koolitusi, kust osa võtavad alati nii lapsed kui ka nende lähedased.

Suurimateks ettevõtmisteks on tihti laatadest osa võtmine, samuti korraldamine. Pika traditsiooniga Mihklilaat on aastaid juba Harmi õuele sügiseti elevust toonud, see toob lastele kaasa abistamise organiseerimises, meie valduste korrastamisel, müügiks esemete/toidu valmistamise ja ka kauplemise. Samuti osaleme erinevatel kohalikel laatadel (Kose valla kihelkonnapäevad, jõululaat, kevadlaat, kohvikutepäevad).

Kõik Harmi kogukonna tegevused on mõtestatud selleks, et anda eelkõige lastele kogemus päris elus toimuvast. Lapsed on kaasatud kõikide tegevuste ettevalmistamises ja läbi viimises, alati on sündmustele oodatud ka pisiõed-vennad ja vana(vana)vanemad. Harmi vaim ühendab!