vastuvõtt

Kõigil huvilistel on võimalik liituda Harmi Gaia kooli individuaalõppegrupiga, lapsi võtame vastu 1.-6.klassi.

Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid, hindavad kooli õppesuundasid ning looduslähedast eluviisi. Samuti soovime, et ka vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne.

Harmi Gaia kooli individuaalõppegrupis õppimine on tasuline, 2020/21 õppeaastal on õppemaks 65 EUR kuus ning võib aastati varieeruda vastavalt laste arvule grupis.

Küsimuste korral või registreerimiseks kirjuta: info@harmi.ee.

Ametliku sisseastumise avalduse palume saata info@gaiakool.ee, lisada lapse nimi, sünniaeg, vanema kontakttelefon ja e-mail, kommentaarina lisada, et avaldus käib Harmi individuaalõppegruppi astumise kohta.

 

EELKOOL 2021

Eelkool Harmis hakkab toimuma alates 8. märtsist 2021.

Toimumisajad on esmaspäeviti kell 16.00 – 18.00 8. märtsist.
Edaspidised kuupäevad on: 8.03, 15.03, 22.03, 29.03; 5.04, 12.04, 26.04, 3.05, 10.05, 17.05.

Eesmärgid:

  • Tutvuda potentsiaalsete õpilastega; nende võimalus tutvuda Harmi mõisa ning kooli eluoluga.
  • Kooliks harjutamine.
  • Pärimuskultuuriga tutvumine.
  • lugemisoskuse, kirjutamisoskuse, kuulamisoskuse ning arvutamise algteadmistega tegelemine.
  • Tutvuda kaasõpilastega, Harmis tegutsevate õpetajatega.
  • Kooliks vajalike sotsiaalsete oskuste kinnistamine.
  • Suhtlemisoskuse arendamine.
  • Peenmotoorika/ käelise tegevuse arendamine, tugevdamine.

Ülesehitus:

16:00 I BLOKK: algusring (kuulamisoskus, suhtlemisoskus, arutelud, vanasõnad), matemaatika, eelkirjaharjutused
16:45 PAUS + ÕUETEGEVUSED
17:15 – 18:00 II BLOKK: häälikuharjutused, rütmid, meisterdus, lõpuring.

Tasu: 6 EUR/kord või 20 EUR/kuu.
Oodatud on kõik huvilised!