vastuvõtt

Kõigil huvilistel on võimalik liituda Harmi Gaia kooli individuaalõppegrupiga, lapsi võtame vastu 1.-6.klassi.

Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid, hindavad kooli õppesuundasid ning looduslähedast eluviisi. Samuti soovime, et ka vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne.

Küsimuste korral või registreerimiseks kirjuta: harmiharidusselts@gmail.com.

Ametliku sisseastumise avalduse palume saata info@gaiakool.ee, lisada lapse nimi, sünniaeg, vanema kontakttelefon ja e-mail, kommentaarina lisada, et avaldus käib Harmi individuaalõppegruppi astumise kohta.