Gaia kooli individuaalõppekeskus

Harmi õdus mõisahoone ajaloolise pargi keskel on koolimajaks lausa loodud ja ootab õpilasi edaspidigi! Õppeaastast 2019/2020 on Harmis Gaia kooli Individuaalõppekeskus. 

Gaia kooli nn kodukool asub Tallinnas, Kadriorus, kuid pakub haridust ka individuaalõppe vormis juba kolmes erinevas Eesti paigas – Sakus, Karulas ja Harmis. Individuaalõpe on reguleeritud põhikooli ja gümnaasiumi seadusega, kuid laseb koolil ja õpilastel olla paindlik ja keskenduda lapse eripäradele. Individuaalõppe keskus on tugilaks ühes piirkonnas õppivatele individuaalõppe lastele, kus on tööl õpetajad, on olemas õppematerjalid ning loodud toetav keskkond õppe läbiviimiseks. Harmi keskuses on sel õppeaastal 1.-6.klass, jaotatud kaheks liitklassiks.

Gaia kooli õpe käib riikliku õppekava alusel, kuid lisab omalt poolt eraldi loodusõppe ja pärimuskultuuri õppesuunad. See toob põhiliste ainete omandamiseks ja selle kõrvale rohkelt õue- ja avastusõpet, mida omakorda toetavad praktiline tegevus ja mäng. Nii Gaia kooli peamajas kui ka Harmi individuaalõppegrupis on igal nädalal üks projektiõppe päev, mille raames viiakse tunde läbi praktikute juures või käe all, külastatakse muuseume, külastuskeskusi, erinevaid (riigi)asutusi, käiakse matkadel, et seostada kogu õpitut igapäevaste oskustega. Peamine kasvatuseesmärk on õnneliku, endaga rahuloleva, kaasinimestest ja keskkonnast hooliva inimese areng. Juhindume põhimõttest: terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

Koolielu igapäev ja aastaringi kohta loe SIIT!

Õpilaste vastuvõtu kohta loe lähemalt SIIT!