Harmi mõis

Haridust, kultuuri ja loodushoidu armastav kogukonnakeskus
&
koolimaja Gaia kooli koduõppegrupp

KÜSK arenguhüppe projekt 1.12.2020-31.07.2022

KÜSK arenguhüppe projekt 1.12.2020-31.07.2022 Projetki eesmärk: Kogukonnakeskusesse ja kooli on loodud aastaringselt mugavalt kasutatav ja turundatav keskkond ning välja töötatud toimiv turundusplaan Harmi kompleksi jätkusuutlikuks majandamiseks. Lühikokkuvõte: Harmi...

Harmi mõisa pargis on ilus

Täpselt nii ilus ongi hetkel Harmis! Permakultuuri projektis saime teada, mis on toidusalu! Kas Sina tead? Selleks, et rohkem teada on võimalik kõigil huvilistel külastada Harmi mõisa parki ja oma silmaga kaemas käia! Projekt "Avalik kogukonna permaaed" on rahastatud...

Permakultuur ja noorte kaasamine!

02.aprillil koguneisd noored selleks, et permakultuuurist ka nemad aru saaksid ja mõistaksid miks seda vaja. Toimus ideede häketon ja sellele eelnes tõsine teooria permakultuurist. Sümbioosis MTÜ -st Helena koos Marellaga tegid kõik puust ja punaseks, käidi õues ja...