Harmi mõis

Haridust, kultuuri ja loodushoidu armastav kogukonnakeskus

ja koolimaja Gaia kooli individuaalõppekeskusele